AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Xavier Sanfulgencio Moreno (a partir d’ara, Espai Redonxa), amb domicili a aquests efectes a c/roser, 5 4art 4a, número de C.I.F.: 43417449G. Adreça electrònica de contacte: info@redonxa.com del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de l’Espai Redonxal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL WEB

www.redonxa.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (a partir d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Espai Redonxa o als seus llicenciants a qui l’USUARI hi pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, adoptant el compromís de fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Espai Redonxa ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físic i lògic de Espai Redonxa, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Espai Redonxa es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En tot cas, Espai Redonxa no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Espai Redonxa compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Espai Redonxa, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Espai Redonxa informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Espai Redonxa per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Espai Redonxa o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Espai Redonxa. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Espai Redonxa. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Espai Redonxa.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Espai Redonxa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Espai Redonxa es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.redonxa.com s’hi posessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Espai Redonxa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts. En cap cas Espai Redonxa assumirà alguna responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Espai Redonxa es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

Espai Redonxa perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com també qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Espai Redonxa podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. DRET DE DESISTIMENT

El client disposa d’un termini de catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment establert per llei, a comptar des del dia de recepció de la mercaderia. Els productes amb caducitat curta no estan subjectes a aquesta norma.
La devolució s’ha de fer previ enviament d’un avís al correu electrònic comandes@redonxa.com on se li indicarà la manera de procedir. Si has creat compte d’usuari en fer la comanda, pots gestionar la devolució entrant al teu compte de client. Els costos d’enviament seran a càrrec del client i la mercaderia haurà d’estar en perfectes condicions i en l’embalatge original, no poden estar oberts ni manipulats. Els productes de caducitat curta no es podran retornar..
El consumidor no està obligat a detallar les raons de el seu desistiment (art. 102.1 LGDCU)

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Espai Redonxa i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Ripoll.